• Управител: Мима Иванова Дългърска
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4000 ж.р. Тракия, бл.4, вх.Д, ап.13
  • Телефон: 032 263577,0888772610
  • Fax: 263577
  • E-mail: [email protected]
  • Булстат: 825394219