• Управител: Светослав Иванов Борисов
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: ул. „П. Евтимий“ № 32
  • Телефон: 0885030155
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Фирмата е основана през 2019 г. Разполага с квалифициран технически персонал, с необходимата материална база, машини и съоръжения за изпълнение на строителните обекти. Специализирана е предимно за изпълнение на жилищно и сградно строителство.
  • Булстат: 205779671