• Управител: Розалин Стоев
  • Град: Шумен
  • Седалище: Шумен 9700, бул. Симеон Велики № 67
  • Телефон: 0896 86 11 11
  • E-mail: bild.eood.shumen@abv.bg
  • Предмет на дейност:   “Билд” ЕООД, гр.Шумен е основано през 2001год. Изпълнявали сме строителни обекти на Държавни и частни възложители. Обектите, които сме изпълнявали са от различен тип строителство- сгради-нови и реконструкции и преустройства; пътни настилки; мостови съоръжения; водопроводи; канализации и др.Разполагаме с лична техника; механизация и транспорт за извършване на широк кръг строително -монтажни работи, но и наемаме при необходимост допълнителни.
  • Булстат: 127527661