• Управител: ВЕНКО ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
  • Град: Русе
  • Седалище: Русе 7005 зад ХИПОДРУМА , пк 55
  • Телефон: 082/846661,0897848020
  • Fax: 082/812143
  • E-mail: berus_ood@abv
  • Предмет на дейност: Строителство на селскостопански пътища, направа на земнонасипни язовири, лагуни, диги, корекции на реки и дерета, верт.планировка борба с ерозията.
  • Булстат: 827184080