• Управител: Икбал Емин Берк
  • Град: Кърджали
  • Седалище: Кърджали, 6600, ул. Васил Априлов № 2, вх. В, ет. 4, ап. 35
  • Телефон: 0899 33 33 95
  • Предмет на дейност: Сградно строителство.
  • Булстат: 203110938