• Управител: Атанас Христов Атанасов
  • Град: Шумен
  • Седалище: Шумен 9700, ул. Тича № 10
  • Телефон: 054 800893
  • E-mail: benc_eood@mail.bg
  • Предмет на дейност: “БЕНЦ” ЕООД е строителна фирма с опит, доказано име, професиализъм и качество на своята работа. Сред своите клиенти e известна като коректна, спазваща законодателството на Република България. Предмет на дейност: строителство и реконструкции на сгради, ремонтно-възстановителни работи, вътрешно обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството притежава необходимата база, строителна техника и механизация за осуществяване на строителната си дейност.
  • Булстат: 127618659