• Управител: Николай Абаджиев, Петър Петров
 • Седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 319
 • Телефон: 08587 75 44 84
 • E-mail: [email protected]
 • Web_site: https://bauacademy.bg/
 • Предмет на дейност: BAU Academy е обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии във всички области на строителството. Академията предлага обучения, стажове, демонстрационни пространства, професионални събития и партньорства.
  BAU Academy организира и дава безплатен достъп до специализирани уебинари за инженери, архитекти, проектанти, строители, инсталатори. Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.
  BAU Academy взаимодейства с университетски преподаватели, технически консултанти, експерти от бизнеса, български и чуждестранни лектори.
  BAU Academy предоставя възможности на участниците в строителния процес да колаборират и да имат избор, да откриват надеждни и устойчиви решения, да адаптират лесни изпитани подходи в своите проекти и да оптимизират своите разходи и време.
  BAU Academy цели чрез своята дейност да допринесе за повишаване квалификацията на заетите в индустрията в България и спомогне за взаимноизгодни сътрудничества.
 • Булстат: 206257690