• Управител: Инджи Бахчетов Мехмедов
  • Град: Русе
  • Седалище: Русе 7015, ул. Гоце Делчев 53 А
  • Телефон: 0878 57 05 90
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
  • Булстат: 204241779