• Управител: Стоян Колев Колев
  • Град: Хасково
  • Седалище: Хасково 6300 ул. Индже Войвода, бл. 2, ап. 2
  • Телефон: 038 668718,0887701805
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Търсене проучване, разработка и добив на полезни рудни и нерудни изкопаеми .Сондажни и сондажно строителни работи ,геоложки, хидрогеоложки и инженерно геоложки проучвания.Изграждане на водовземни и водопреносни съоръжения.
  • Булстат: 126727972