• Управител: ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  • Град: София
  • Седалище: София 1505 БУЛ.МАДРИД 39
  • Телефон: 02 946 10 82,0888607371
  • Fax: 943 49 44
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.atlasbalkan.com
  • Предмет на дейност: ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО,ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
  • Булстат: 831211220