• Управител: Левент Севатин Басри
  • Град: с. Калугерене
  • Седалище: с. Калугерене, ул. Пета № 8
  • Телефон: 0878693380
  • E-mail: aspid_81@abv.bg
  • Предмет на дейност: Всички видове строително-монтажни и довършителни дейности.
  • Булстат: 203269196