• Управител: Борян Мирославов Петров
  • Град: Димитровград
  • Седалище: Димитровград, 6400, ул.”Цар Борис I” 4a
  • Телефон: 0883402121
  • E-mail: area_clasico@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирмата се занимава със строителство на сгради и съоръжения и изграждане на инсталации.
  • Булстат: 205686391