• Управител: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ХАСКОВЛИЕВ
  • Град: с.Труд
  • Седалище: с.Труд 4003 с. Труд, ул. „Карловско шосе“ 16Б
  • Телефон: 032/904000,0888617705
  • Fax: 032/904744
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Web_site: www.andy-bg.com
  • Предмет на дейност: Проектиране, доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност.
  • Булстат: 115820126