• Управител: Иван Иванов
  • Град: София
  • Седалище: София 1330 бул.Вардар 24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1
  • Телефон: 02 876 1513
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: изграждането на обекти в областта на строителството и строителните услуги, производство и търговия със строителни материали, предоставяне на услуги със строителна механизация и автотранспорт.
  • Булстат: 203008787