• Управител: Златомир Минчев Няголов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800, кв .Клуцохор бл.6, вх.Б ет.7, ап.21
  • Телефон: 0887 80 02 97
  • Предмет на дейност: Изграждане, ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни инсталации. Извършва дейност на територията на област Сливен и Бургас.
  • Булстат: 119665901