• Управител: Наим Шабан Байрям
  • Град: Асеновград
  • Седалище: Асеновград 4230, ул. Нева 3
  • Телефон: 0884 48 44 43
  • E-mail: agrup4@abv.bg
  • Предмет на дейност:  Извършване на всякакъв вид строително, монтажна и ремонтна дейност.
  • Булстат: 204928607