• Управител: Галин Атанасов Димитров
  • Град: Добрич
  • Седалище: гр. Добрич, 9300, ж. к. Строител № 60, вх. А, ет. 3, ап. 12
  • Телефон: 0895438860
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 205991657