• Управител: Стойко Огнянов Белчев
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4000, ул. Видима 3А
  • Телефон: 0988 89 10 85
  • E-mail: belchev_st@abv.bg
  • Предмет на дейност: “Ади Бел 2019” ЕООД е новосъздадена фирма за изпълнение на строителство с високо качество и коректност.
  • Булстат: 205778904