• Управител: Атанас Райчев Кокудев
  • Град: Смолян
  • Седалище: ул.“Генерал Черевин“ №7
  • Телефон: 0878225661
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни сгради и промишлени съоръжения.
  • Булстат: 205673045