• Управител: Анна Петрова Авджиева – Балабанова
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов 2, ап.1
  • Телефон: 042 636163,887 912 570
  • E-mail: bilsood@abv.bg
  • Предмет на дейност: А.П.П.ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е дружество регистрирано през 2003г с основен предмет на дейност строителство и предприемаческа дейност на територията на РБългария
  • Булстат: 123644560