• Управител: Анна Петрова Авджиева-Балабанова
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора, 6000, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 120, ап. 1
  • Телефон: 042/636163
  • Fax: 042/605263
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство и предприемаческа дейност на територията на Р. България.
    Основните обекти на дружеството са в областта на жилищното и промишленото строителство и изпълнение на текущи ремонти. Предприемаческата дейност на фирмата се състои в строителството на жилищни сгради на територията на Стара Загора.
  • Булстат: 123644560