• Управител: Делян Марчев Анчев
  • Град: Ст. Загора
  • Седалище: Ст. Загора, 6000, ул. Майор Т. Кавалджиев № 177
  • Телефон: 0899 42 56 34
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сгради – качествено и навременно строителство, съобразно всички изисквания за вътрешен-фирмен контрол и строителни стандарти
  • Булстат: 205240528