• Управител: Делян Марчев Анчев
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора, ул. “Майор Т. Кавалджиев” 177
  • Телефон: 0899425634
  • E-mail: kauntbg@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилишни сгради.
    Фирмата е новосъздадена и главната цел е качествено строителство, изпълнено в срок и съобразено с всички изисквания за вътрешнофирмен контрол и строителни стандарти.
  • Булстат: 205240528