• Управител: Ангел Стойков Богданов
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9000 ул. Калофер 1
  • Телефон: 052 640 205,887 425 221
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство на обекти с жилищно предназначение и туризъм.
  • Булстат: 130172537