Нови високотехнологични знания за комбинираното плоско – пилотно фундиране, заздравяването на слабата земна основа (в т.ч. и льоса), микропилотите, анкерите фибробетона, укрепването на свлачища, насипните конструкции за пътищата, тунелите и скалната механика и др. можете да получите при нас.
Вече девета година във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София успешно се провежда магистърската програма по Геотехника и инженерна геология. Тя е предназначена за строителни и минни инженери, както и за геолози, които искат да повишат своите знания и професионални умения в специфичната сфера на Геотехниката и да се възползват от търсенето на добри специалисти в тази сфера.

Обучението е в задочна форма с продължителност от четири семестъра, като през първите три семестъра се изучават различни дисциплини, а през четвъртия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.
Семестриална такса – 400 (четиристотин) лв.

Документи се примат до 3 септември 2021г.

Подробна информация за кандидатстването ще намерите тук  и тук.

Лична консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата проф. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905 или и-мейл: [email protected]