Курсът се проведе в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД като датата 12.02.2021г.(петък) бе съобразена с датата на провеждане на пролетното обучение по ЗБУТ през 2020г. По този начин фирмите ще получат своите сертификати навреме, без период, през който да им липсват обучени лица по здравословни и безопасни условия на труда и контрол по качеството на вложените материали.

Дистанционният формат е удобен както за участниците в събитието, така и за работодателите, които имат възможност да възложат усвояването на материала и попълването на тестовете през почивните дни. Предоставените изложения и изпитни материали са на високо ниво, успяват да поставят и отговорят на въпроси от чисто практически характер. В обучението се включиха 76 лица от 28 фирми от КСБ ОП-Смолян, като може да се отбележи, че в дистанционното обучение участваха и фирми, за които присъствената форма е трудно достъпна.