Удостоверение № 1025/28.11.2008 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България
1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ – 1 свободно работно място:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: висше образование – машинен инженер или строителен инженер, специалност „ВиК”; предимство имат кандидатите с минимум 5 години трудов стаж по специалността; добро ниво на писмено и говоримо владеене на немски език;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 2000 лв.

2. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – НАЧАЛНИК НА ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ В ГР. ЯМБОЛ – 1 свободно работно място:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: висше образование – машинен инженер или средно специално образование – машинен техник или металообработка; минимум 3-5 години трудов стаж по специалността, доказани с официален документ; предимство ще имат кандидатите ползващи/владеещи немски език;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 1500 лв., допълнителни бонуси при изпълнение на поръчки и проекти;
 • Специфика на работното място: в преките служебни задължения влиза ръководство на производствения процес без управленско-административни задачи.

3.ЗАВАРЧИЦИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ – 10 свободни работни места:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: валиден сертификат за заварчик – ръчно електродъгово заваряване, МИГ, ВИГ; минимум 3-5 години трудов стаж по специалността, доказани с официален документ;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 800 – 1000 лв.; допълнителни бонуси при изпълнение на поръчки и проекти.

Кандидатите за работа следва да представят следните документи в офиса на „Строителен пазар на труда” ЕАД – София 1164, бул. „Драган Цанков” № 2, сграда на Университета за архитектура, строителство и геодезия – партер:

 • автобиография;
 • Оригинали на документи за образование, правоспособност и трудов стаж (трудова книжка, осигурителна книжка и образец 30) по специалността, с която се кандидатства;
 • по едно копие на всеки от документите за образование и трудов стаж по специалността.
 • Оригиналите на документи се връщат на търсещото работа лице след като трудовият посредник се увери в съответствието на представените копия с тях.

За справки:
Тел.: (02) 806 2939
E-mail: [email protected]

Минимален осигурителен доход за икономическа дейност “строителство” за 2007, 2008 и 2009г. /код 45 от НКИД/, както следва:

Квалификационни групи професии МОД за 2009г./лв./ МОД за 2008г./лв./ МОД за 2007г./лв./
1. Ръководители 700 580 455
2. Аналитични специалисти 580 500 400
3. Техници и други приложни специалисти 550 470 370
4. Административен персонал 350 300 235
5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната 280 240 190
6. Квалифицирани работницив селското, горското, рибното и ловното стопанство 330 220 190
7. Квалифицирани производствени работниции сродни на тях занаятчии 530 420 305
8. Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия 530 420 305
9. Професии, неизискващи специална квалификация 310 250 210

"ЗЛАТЕН ГВОЗДЕЙ"
ОП Хасково
Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково, е създаден през 2004 год.
Статуетката на Златния гвоздей е изработена и подарена от известната Хасковска скулпторка г-жа Мара Латева. Тя представлява бронзово отлят пирон на мраморен постамент.
Класирането в „Златен Гвоздей” се извършва на база съдържащата се информация в публичната част на Регистъра за последната финансова година за фирми от ОП-Хасково.
Показатели за оценка на строителите:
1.нетни приходи от продажби;
2.ДМА;
3.средносписъчен персонал.
Разпределение на относителния дял на отделните показатели:
1.нетни приходи от продажби – 50 точки;
2.ДМА – 20 точки;
3.средносписъчен персонал – 30 точки.
Максималният брой точки за трите показатели е 100.
Състава на комисията се състои от ОС на ОП-Хасково.
Провеждането на Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково се прави в дните около "Деня на строителя".
Класиралите се фирми се поместват в сайта на ОП-Хасково, както и във местите медии.

Категории строителство за участие в конкурса "Златен отвес 2009 г."
Заявка за участие в изложбата " Строително изложение Варна – 2009 г. "
Заявка за участие в конкурса "Златен отвес" 2009 г.
Покана за участие в конкурса "Златен отвес"
Конкурс Златен Отвес 2009 г.


Всяка година Строителна камара Пловдив отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в града и региона, връчвайки годишните си награди.
Наградите са разпределени в няколко категории, които отразяват различната специфика в дейността на фирмите, членуващи в Камара на строителите.
Голямата награда за строителна фирма "Златен отвес" се връчва на празника по случай Деня на строителя от 1998 г. Тя отразява не моментното състояние на наградената фирма, а е признание най-вече за приноса към бранша и изградените позиции сред колегията.
Специализираните награди са учредени през 2003 г. и 2004 г. и са в категориите:
“Строителна традиция”
“Строителна перспектива”
“Търговец на годината”
“Партньор на годината”
“Производител на годината”
“Майстор на годината”