КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2004 г.
С “платинен” сертификат и плакет са наградени следните три предприятия:

  1. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София с главен изпълнителен директор инж. Евгени Маринов.
  2. ГБС – СОФИЯ АД, гр. София с главен изпълнителен директор инж. Павел Калистратов.
  3. ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй с главен изпълнителен директор инж. Дичко Прокопиев.

В категорията на големите предприятия са наградени следните 15 предприятия, които получават сертификат и плакет:

Фирма, седалище, ръководител Място в класа-цията Приз
ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, Благоевград, инж. Николай Галчев 1 ЗЛАТЕН
СД ХЕЛИОС – Пловдив, Василев и с-ие, Пловдив, Кирил Василев 2
ПЛАНЕКС ООД, Варна, инж. Христо Димитров 3
СК – 13 ХОЛДИНГ АД, София, инж. Николай Таков 4
СПЛЕНДИД ООД, Добрич, Йордан Андреев 5
ГБС – ВАРНА АД, Варна, инж. Стойчо Стойчев 6 СРЕБЪРЕН
ЕКОСТРОЙ АД, Добрич, Пейчо Пейчев 7
АЛБЕНА 2000 – строителство и инженеринг ЕООД, Добрич, Христо Митев 8
ЛАКПРОМ АД, с. Световрачене, обл. София, Хараламби Хараламбиев 9
ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД, София, инж. Васил Неделчев 10
МОНТАЖИ – ВАРНА АД, Варна, инж. Георги Хекимов 11 БРОНЗОВ
ПЪТСТРОЙ – 92 АД, София, Иван Цеков 12
ГБС – ПЛОВДИВ АД, Пловдив, инж. Стефан Недев 13
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Пловдив, инж. Митко Горчов 14
БАЛКАНСКИ – 2000 ООД, София, инж. Калин Балкански 15

В групата на средните предприятия се награждават със сертификат и плакет следните 20 предприятия:

Фирма, седалище, ръководител Място в класа-цията Приз
РАДИТА ООД, Търговище, Райчо Илиев 1 ЗЛАТЕН
МОНОЛИТ АД, Хасково, инж. Иван Стаматов 2
МАРМЕТ ООД, София, Васил Трохаров 3
ЗСК БОРУЙ АД, Ст. Загора инж. Кольо Колев 4
ВЪЛКАНОВ И МИЛАНОВ ООД, София, Михаил Вълканов 5
ЕНЕРГОМОНТАЖ – АЕК АД, Козлодуй, инж.Марин Колев 6
ОМИКРОН АД, София, инж. Михаил Петров 7
ПОЛЯНИЦА АД, Търговище, инж. Дечо Дяков 8
ВОДСТРОИ АД, Видин, Нели Нинкова 9
ИМСТИ ЕООД, Ямбол, Христо Христов 10
КОНТРАКТ СИТИ ООД, София, Любомир Чавдаров 11 СРЕБЪРЕН
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – ХАСКОВО АД, Хасково, Стефан Петров 12
РУБИКОН ООД, Варна, Румен Тонев 13
МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ – 96 ООД, Русе, инж. Злати Гунев 14
АКТИВ – ООД, Бургас, Веселин Атанасов 15
ПЛАНА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, Варна, Пламен Кабаджов 16 БРОНЗОВ
БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД, София, Васил Вутов 17
ТЕРМОВЕНТ ООД, Варна, Димитър Димитров 18
АРХУС – СТРОЙ ООД, Хасково, Янко Здравков 19
АНИКО ЕООД, Хасково, инж. Анушка Колева 20

КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2005 г.
В категорията на големите предприятия са наградени следните 15 предприятия, които получават:

Златен сертификат
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София, ЕвгениМаринов
ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, гр. Благоевград, НиколайГалчев
ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй, ДичкоПрокопиев
ГБС – СОФИЯ АД, гр. София, Павел Калистратов
ПЛАНЕКС ООД, гр. Варна, Христо Димитров
Сребърен сертификат
ПЪТСТРОЙ – 92 АД, гр. София, ИванЦеков
ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД, гр. София, ВасилНеделчев
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, гр. Стара Загора, Цветан Цонев
СК – 13 ХОЛД-ИНГ АД, гр. София, НиколайТаков
МОНТАЖИ – ВАРНА АД, гр. Варна, ГеоргиХекимов
Бронзов сертивикат
СД ХЕЛИОС – Пловдив, Василев и с-ие, гр. Пловдив, КирилВасилев
СПЛЕНДИД ООД, гр. Добрич, ЙорданАндреев
ЛАКПРОМ АД, с. Световрачене, обл. София, ХараламбиХараламбиев
ДРАГИЕВ И КО ООД, гр. Пловдив, ЦанкоДрагиев
ТЕРАЗИД ЕООД, гр. София, РосенСтанков

В групата на средните предприятия се награждават следните предприятия:

Златен сертификат
СБ ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, Станислав Байраков
ЕНЕРГОМОНТАЖ – АЕК АД, гр. Козлодуй, МаринКолев
МОНОЛИТ АД, гр. Хасково, ИванГавриков
РАДИТА ООД, гр. Търговище, РайчоИлиев
ЯЗОВ ООД, гр. Пловдив, МирославЯзов
ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД, гр. София, Крум Христов
ИМСТИ ЕООД, гр. Ямбол,ХристоХристов
ВОДСТРОИ АД, гр.Видин,НелиНинкова
ОМИКРОН АД, гр. София, Михаил Петров
СТРОЙКОМЕРС – ТТ ЕООД, гр. Търговище, Тошко Райчев
Сребърен сертификат
ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, ВалентинЗарев
РУБИКОН ООД, гр. Варна, РуменТонев
ДОМОСТРОЕНЕ АД, гр. Русе, Румен Недков
БАЛКАНСКИ – 2000 ООД, гр. София, Калин Балкански
ВЪЛКАНОВ И МИЛАНОВ ООД, гр. София, Михаил Вълканов
Бронзов сертификат
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ – РУСЕ ООД, гр. Русе, СветланаМицова
ТРАДЕКС АД, гр. Димитровград, ГочоЖисов
АКТИВ ООД, гр. Поморие, ВеселинАтанасов
БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, ВасилВутов
ГОЛЕМИ ФИРМИ
1 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, София, инж. Евгени Маринов ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
2 ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй, ДичкоПрокопиев ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
3 ПЛАНЕКС ООД, гр.Варна, Христо Димитров ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
4 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД, гр. София, Илиян Иванов Терзиев ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
5 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, гр. Стара Загора, Цветан Цонев СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
6 МИДИЯ ЕООД, гр. Бургас, Димитър Янакиев СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
7 АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, арх.Пламен Младенов Мирянов СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
8 МОНТАЖИ – ВАРНА АД, гр. Варна, ГеоргиХекимов БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ
9 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, гр. Благоевград, НиколайГалчев БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ
10 СПЛЕНДИД ООД, гр. Добрич, ЙорданАндреев БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ
СРЕДНИ ФИРМИ
1 ЕКСА АД, гр.София, арх.Константин Недков Пеев ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
2 ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, ВалентинЗарев ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
3 РУБИКОН ООД, гр. Варна, РуменТонев ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
4 ИМСТИ ЕООД, гр. Ямбол,ХристоХристов СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
5 СД ТЕХНОАРТ – КИРОВ И СИЕ, гр. София, Йордан Ангелов Киров СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
6 АКТИВ ООД, гр. Бургас, ВеселинАтанасов СРЕБЪРЕН СЕРТИФИКАТ
7 ЛЕСО ИНВЕСТ ООД, Ст.Загора, Христо Иванов Михалев БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ
8 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – ХАСКОВО АД, гр. Силистра, Цанка Генова Атанасова БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ
9 БИЛДНИКС ЕООД, гр. Бургас, инж. Николай Янчев Николов БРОНЗОВ СЕРТИФИКАТ

годишната класация

на

Камарата на строителите в България

 

 Победители в класацията за 2012

 PRAVILNIK KLSSACIA.doc (43.50 KB)