"ЗЛАТЕН ГВОЗДЕЙ"
ОП Хасково
Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково, е създаден през 2004 год.
Статуетката на Златния гвоздей е изработена и подарена от известната Хасковска скулпторка г-жа Мара Латева. Тя представлява бронзово отлят пирон на мраморен постамент.
Класирането в „Златен Гвоздей” се извършва на база съдържащата се информация в публичната част на Регистъра за последната финансова година за фирми от ОП-Хасково.
Показатели за оценка на строителите:
1.нетни приходи от продажби;
2.ДМА;
3.средносписъчен персонал.
Разпределение на относителния дял на отделните показатели:
1.нетни приходи от продажби – 50 точки;
2.ДМА – 20 точки;
3.средносписъчен персонал – 30 точки.
Максималният брой точки за трите показатели е 100.
Състава на комисията се състои от ОС на ОП-Хасково.
Провеждането на Конкурс „Златен Гвоздей” ОП-Хасково се прави в дните около "Деня на строителя".
Класиралите се фирми се поместват в сайта на ОП-Хасково, както и във местите медии.

Категории строителство за участие в конкурса "Златен отвес 2009 г."
Заявка за участие в изложбата " Строително изложение Варна – 2009 г. "
Заявка за участие в конкурса "Златен отвес" 2009 г.
Покана за участие в конкурса "Златен отвес"
Конкурс Златен Отвес 2009 г.


Всяка година Строителна камара Пловдив отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в града и региона, връчвайки годишните си награди.
Наградите са разпределени в няколко категории, които отразяват различната специфика в дейността на фирмите, членуващи в Камара на строителите.
Голямата награда за строителна фирма "Златен отвес" се връчва на празника по случай Деня на строителя от 1998 г. Тя отразява не моментното състояние на наградената фирма, а е признание най-вече за приноса към бранша и изградените позиции сред колегията.
Специализираните награди са учредени през 2003 г. и 2004 г. и са в категориите:
“Строителна традиция”
“Строителна перспектива”
“Търговец на годината”
“Партньор на годината”
“Производител на годината”
“Майстор на годината”

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СОФИЯ
“РАЗЯРЕН БИК”
Всяка година Областното Представителство организира традиционен конкурс за най-добра фирма – редовен член на КСБ ОП София.
Условия на Конкурса
Основни показатели и условия:

  1. обем СМР по баланс в млн. лв. – 50 т.
  2. годишна заработка на едно лице в хил.лв. – 15т.
  3. платени данъци, в хил. лв. – 10 т.
  4. средно списъчен състав на заетите лица за годината по справка за платени вноски в НОИ – 25 т.

До класация се допускат фирмите представили:

  1. удостоверение от данъчна служба, че фирмата не дължи данъци за отчетната година.
  2. декларация от фирмата, че няма смъртна злополука за отчетната година.
  3. декларация за броя предадени обекти през отчетната година, съгласно сключените догавори.
  4. копие на платежен документ за платен годишен членски внос за настоящата година.

ОС на ОП София утвърждава традиционната награда за спечелилия първо място – метална пластика на бик и грамота. За II и III места книги и грамота, които да се връчат на Деня на строителя в Южния парк в София.
Фирмите да представят своите предложения с необходимите документи в срок до12 октомври в ОП наКСБ гр. София – 1164, бул. “Хр.Смирненски” № 1.

ГОДИШНИ КЛАСАЦИИ В ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА БЪЛГАРСКАТА СТРОИТЕЛНА КАМАРА
ОП – София “Разярен бик”
ОП – Пловдив “Златен отвес”
ОП – Варна “Златен отвес”
ОП – Плевен “Строителна корона”
ОП – Хасково “ЗЛАТЕН ГВОЗДЕЙ”
ОП – Бургас "СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА" и "ПРИНОС ЗА БУРГАС"

КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2003 г.
Като признание за постигнати изключително високи комплексни показатели комисията номинира две предприятия с “платинен” сертификат и плакет:
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София, с главен изпълнителен директор инж. Евгени Маринов
БАЛКАНСТРОЙ АД, гр. Разлог, с изпълнителен директор инж. Николай Калоянов.
КАТЕГОРИЯ ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фирма, седалище, ръководител Място в класацията Приз
ГБС – София АД, гр. София, инж. Павел Калистратов 1 ЗЛАТЕН
Монолит АД, гр. Хасково, инж. Иван Стаматов 2
Енемона АД, гр. Козлодуй, инж. Дичко Прокопиев 3
Галчев инженеринг груп АД, гр. Благоевград, инж. Николай Галчев 4
Мармет ООД, гр. София, Васил Трохаров 5
Албена 2000 – строителство и инженеринг ЕООД, гр. Добрич, Христо Митев 6 СРЕБЪРЕН
Планекс ООД, гр. Варна, инж. Христо Димитров 7
Сплендид ООД, гр. Добрич, Йордан Андреев 8
Екострой АД, гр. Добрич, инж. Михаил Стоев 9
СК – 13 Холдинг АД, гр. София, инж. Николай Таков 10
СД Хелиос – Пловдив, Василев и с-ие, гр. Пловдив, Кирил Василев 11 БРОНЗОВ
ГБС – инфраструктурно строителство АД, гр. София, инж. Васил Неделчев 12
Омикрон АД, гр. София, инж. Михаил Петров 13
Експрес гаранцион ООД, гр. Варна, Валентин Вълев 14
Лакпром АД, с. Световрачене, Хараламби Хараламбиев 15

В групата на средните са награждава със сертификат и плакет следните 20 предприятия:

Фирма, седалище, ръководител Място в класа-цията Приз
СМК – Монтажи АД, гр. Бургас, инж. Дани Едрев 1 ЗЛАТЕН
Домостроене АД, гр. Русе, инж. Дончо Добрев 2
Строителна механизация – Пловдив АД, гр. Пловдив, Димитър Цольов 3
Прециз – Ал ЕООД, гр. Русе, Людмил Павлов 4
ЕТ Бела, гр. Русе, Михаил Михайлов 5
Монтаж на инсталации и системи – 96 ООД, гр. Русе, инж. Злати Гунев 6
Биад – С ООД, гр. София, инж. Зина Глосова 7
Водстрои АД, гр. Видин, Орлин Бишков 8
Билдникс ЕООД, гр. Бургас, инж. Николай Николов 9
Актив ООД, гр. Поморие, инж. Веселин Атанасов 10
Туристстрой – Царацово ЕООД, с. Царацово, инж. Петър Мишев 11 СРЕБЪРЕН
Имсти ЕООД, гр. Ямбол, Христо Христов 12
Вълканов и Миланов ООД, гр. София, Михаил Вълканов 13
Алпин – К ЕООД, гр. Пловдив, Иван Карабетев 14
Интериор ЕООД, гр. Димитровград, Ганчо Петров 15
Стройпродукт ЕООД, гр. Плевен, инж. Розета Маринова 16 БРОНЗОВ
Бул строй контрол инженеринг АД, гр. София, Васил Вутов 17
СМК – Перелик ООД, гр. Смолян, инж. Йордан Пепеланов 18
Архус строй ООД, гр. Хасково, Янко Здравков 19
Термовент ООД, гр. Варна, инж. Димитър Димитров 20