Като представител на интересите на строителния сектор в България, Камара на строителите в България изразява своята готовност за активно разясняване на строителните фирми, регистрирани в ЦПРС на КСБ, относно конкретните инициативи на УС, които имат основополагащ за икономиката характер и повишаване на конкурентоспособността на българските строителни фирми: внедряване на иновативни дигитални решения, цифрова трансформация на строително-инвестиционния процес, създаване на нови зелени работни места, интегриране и създаване на интерактивни платформи за мониторинг и анализ, внедряване на подходи за кръгова икономика в сектора.

Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България ни доказа, че дигиталната реалност е вече факт и колкото по-бързо инвестираме в нейната трансформация и развитие, толкова по-бързо ще се справим с тази криза.

Целта на кампанията е да запознае българските строителни фирми, регистрирани в ЦПРС, с инициативите, които УС на КСБ предприема в посока на преодоляване на кризата в строителния сектор. Като основен приоритет за ръководството на КСБ е цифровизацията на строителния бранш посредством внедряване на иновативни продукти и решение за малките и средни предприятия, част от КСБ. Именно чрез повишаване на информираността на българските строители ще се ускори процеса по внедряването на софтуерни решения за менажиране на строителния процес.

Кампанията ще се реализира на регионален принцип, като се организират местни срещи по Областни представителства. Участници на тези срещи ще бъдат представители на IT индустрията, които разработват иновативни решения за моделиране и управление на строителните процеси. Също така ще има представители на фирми за подбор и внос на работна сила от чужбина, също основен проблем, пред които е изправен строителния отрасъл. Кампанията предвижда реализиране на регионални срещи, организирани на територията на Областните представителства на КСБ в рамките на второто шестмесечие на 2022 г.

По време на срещите ще се дискутират и други проблеми на строителните фирми.


Участници и профили


Обхват на регионалната кампания
за икономическа трансформация чрез дигитални технологии в строително-инвестиционния сектор,
със съдействието на Камара на строителите в България


Основна информация за участниците в кампанията можете да откриете на следните линкове: