Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев се срещна днес с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 48-ото Народно събрание инж. Коста Стоянов. На разговора от страна на Камарата присъстваха още Любомир Пейновски, член на Изпълнителното бюро, инж. Любомир Качамаков, председател на областното представителство в София, инж. Благой Козарев и Савин Ковачев, директор на правната дирекция.

Инж. Стоянов беше запознат с продължаващите над година и половина усилия на КСБ за въвеждане на индексация на строителните договори с публични възложители. Едва през септември служебното правителство прие методика, но е необходимо да бъде изработена единна инструкция за прилагането й, за да се предотврати субективното й тълкуване от различните възложители.

България е единствената държава без работеща методика – от това страдат и фирмите, и бюджета, ще пострадат и проектите. Нужна е политическа воля за индексирането, изразиха позиция представителите на КСБ.

Инж. Стоянов беше запознат и със становището на браншовата организация относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Според КСБ предложените максимални референтни стойности за строително-монтажни работи са недостатъчни за успешно достигане на заложените цели като постигане на клас на енергопотребление “В” или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия, използване на възобновяеми енергийни източници и др. И за да бъдат изпълнени целите е необходимо повишаване на стойностите с 80 лв./кв. м. като за сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение да са 310 лв./кв. м., а за сгради над 8 етажа – 330 лв./кв. м. В противен случай, намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват на дейностите, лошо качество и до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, е становището на КСБ.