КСБ проведе обучение по проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“

Над 50 строителни фирми от ОП Габрово и ОП Велико Търново се събраха на 14 и 15 април в комплекс Боженци във връзка с обучение по проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, изпълняван от Камара на строителите в България.

Към срещата прояви интерес и присъства областния управител на област Габрово Ралица Манолова, която поздрави фирмите и приветства инициатиата за създаване на Областен съвет за отчетност и прозрачност на обществени поръчки към администрацията. Тя заяви готовност за организиране и провеждане на такъв вид Съвети в Областната администрация в Габрово.

Координаторът на проекта Мария Башева представи пред фирмите приключилите етапи и дейности по проекта – проведен мониторинг на 1500 обществени поръчки в строителството, анкетиране на 390 строителни фирми, обществено обсъждане, обучения, създаване на Областни съвети за отчетност и прозрачност на обществени поръчки към 3 Областни администрации и др.

В срещата се включиха представители на Регионален Иновационен Център „Амбициозно Габрово“, част от Enterprise Europe Network – България, Европейска мрежа в подкрепа на МСП.  РИЦ обяви подкрепата си за фирмите за два вида безплатни услуги – базови и разширени, които включват: предоставяне на  информация за програми за финансиране, уведомяване на клиентите за предстоящи семинари, уебинари, изложения, помагане на клиентите с нужната документация, сертификати, условия, разрешителни, регулации, които ще са им нужни за работотата им. Като най-полезна за бизнеса услуга бе представена възможността за установяване на контакт с други фирми, организиране на обучения, семинари и събития за МСП и помощ за дигиталната трансформация.

Регионалния Иновационен Център предоставя също безплатни консултански услуги за устойчив растеж, конкурентоспособност, устойчивост в международен обхват, достъп до финансиране; услуги за изграждане на капацитет  като обучения за подобряване на знанията на клиентите, представяне на продукта/услугите на международния пазар.

На срещата присъстваха експерти от ЗОП ПРО, които представиха възможностите по Закона за обществени поръчки, за осъществяване на контрол върху обществените поръчки още на етап тяхното обявяване – правата по чл. 33 и чл. 100 от ЗОП за искане на разяснения и промени по документите на поръчката. ЗОП ПРО работи активно, с цел съдействие на бизнеса да прави предложения за промяна и искания за разяснения, което дава възможност да бъдат отстранени неясноти, пропуски, грешки и дискриминационни условия, налични в документите по обществените поръчки. Също така исканията за промени и разяснения от страна на потенциалните участници водят до отстраняване на някои проблеми в обществените поръчки още в техния начален етап, което би предотвратило прекратяването им на по-късен такъв, съответно ще бъде спестена и загубата на времеви и финансов ресурс, както от страна на бизнеса, така и на институциите.

Като конкретен пример от практиката, показващ приложението на искане на разяснения и предложение за изменение на условията в процедурата, ЗОП ПРО представи обществена поръчка с обект строителство и предмет – избор на изпълнител за укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централна административна сграда. Освен проблемите в конкретната обществена поръчка, ЗОП ПРО постави като тема за дискусия пред строителните фирми условията по Проект Красива България в частта задължително наемане на безработни лица за изпълнението на всеки обект от Проекта, което екипът на ЗОП ПРО счита за ограничително условие, некореспондиращо със ЗОП и Европейските директиви.

Темата, която предизвика най-много емоции, коментари и спорове беше Индексация на цените на строителните материали в сключените договори за изпълнение на обществени поръчки. Гост лектор на събитие беше Ирена Ставрева, управляващ директор на tender-service.bg – международна платформа за обществени поръчки, която представи изследането си относно начните на индексация на цените на строителните материали в 7 дъжави от ЕС.

Ирена Ставрева, Управляващ директор на tender-service.bg – международна платформа за обществени поръчки, направи анализ на ситуацията с повишените цени на строителните материали в другите страни от ЕС и как този проблем се отразява на публичния сектор и в тези държави. Пандемията в последните две години, затруднените доставки на материали, а сега и войната в Украйна доведоха до много висока инфлация на доставните цени на строителни материали, които са основно перо в ценообразуването на всички договори за СМР, финансирани с публични средства. Това увеличение се отразява и на договори в изпълнение в моемнта – които няма как да бъдат завършени без загуба за изпълнителя, но също и на предстоящи договори (които вероятно няма да бъдат сключени изобщо), както и на предстоящите за обявяване поръчки, с вече одобрен бюджет, за които е ясно, че няма да има желаещи за участие. Във всички тези случаи това означава, че планираните проекти няма да се реализират, което представлява загуба и за двете страни.

„За съжаление все още няма прието универсално решение на европейско ниво, което да може да бъде приложено веднага – строителните фирми навсякъде настояват за индексация на сключените договори за повишение на цената, за което няма ясен механизъм в законодателствата за обществени поръчки на отделните държави. При всяко положение, след като в договора изначално не са заложени клаузи с конкретни указания как може да променя цената и в какъв размер, подобно повишение не може да се случи.” – коментира Ирена Ставрева и уточни:

„Румъния още през 2021-ва излезе с решение относно механизъм за увеличение или намаление на цените за строителните маериали спрямо инфлационният индекс на сътветните продукти, рапортуван от Националният статистически институт на Румъния – базира се на индекси на разходите за строителство за цената на материалите, публикувани ежемесечно в Бюлетина за ценова статистика в Таблица 15 „Индекси на разходите в конструкции по категории обекти и по конструктивни елементи”. Корекция се прилага върху всяко искане за плащане, за целия срок на договора, считано от датата на влизане в сила на тази наредба. За съжаление в България този принцип не може да бъде приложен директно, поради липсата на подробна статистическа информация и проследяването на подобни индекси.

 Най-новото решение е от 25.03.2022 от правителството на Германия, което дава практически инструкции за СМР в обществените поръчки и разпорежда новите договори да се сключват със задължителни клаузи за възможно увеличение на цените, така че те да се адаптират към пазара. В отделни случаи могат също да се адаптират цени и във вече сключени договори, като за съжаление възложителите ще поемат до 50% от увеличението на цената, като се очаква другата страна – изпълнителят да поеме останалите 50%. Логиката зад подобно решение е, че ситуацията е безпрецедентна в най-новата икономическа история и рискът трябва да се раздели между двете страни и да не се поема само от едната – което разбира се се оспорва активно от фирмите изпълнители. Тази наредба е временна и валидна само до 30.06.2022 г, така че как ще продължи разискването на въпроса е неясно.”

 В Словения и в Хърватска интензивно се търсят решения за прилагане на инфлационни клаузи на база договорите за частни сделки, за които се търсят варианти как да се приложат в закона за обществените поръчки. В Гърция, Испания, Унгария – изглежда, че правителствата все още не желаят да пристъпят към промени по отношение на подписаните договори или законовите процедури за обществени поръчки.

В края на срещата Мария Башева – председател на КСБ ОП Габрово представи предложението на КСБ за индексация на цените на строителните материали и сподели полезна информация относно отворената процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и възможностите за финансиране по програма „Заетост за теб”.