КСБ представи проекта BUS League пред разширен Управителен съвет

Проектът BUS League беше представен на 24-и юни пред разширения Управителен съвет на КСБ, включващ и областните предсетатели, който се проведе в гр. Смолян. Целта на презентацията бе да запознае подробно представителите на строителните фирми с целите и предстоящите дейности по проекта. Част от гостите изразиха желание да участват в предвидените обучения за строителни специалисти, свързани със СПНПЕ. Те приветстваха усилията на КСБ да работи активно по темите на енергийната ефективност и ВЕИ и да насочва усилията си към подобряване на уменията на строителните работници.

Повече за събитието можете да прочетете в брой 27 на в. „Строител“