От повече от година българският строителен бранш се намира в изключително тежко положение – ескалиращите цени на материалите и суровините и неприемането на индексация, бавенето на разплащания за извършени дейности и липсата на инвестиции в строителството поставят фирмите в невъзможност да функционират нормално и да изпълняват своите ангажименти.

КСБ многократно сезира отговорните институции – министерства, Народно събрание, политически партии. Проведохме десетки срещи, на които получавахме уверения за подкрепа, но към момента резултат няма. С всеки ден ситуацията в сектор „Строителство“ се влошава. Не само малките, но и средните и по-големите фирми са на ръба на оцеляването. Считаме, че очевидно този начин на комуникация с отговорните институции е изчерпал своите възможности. Проблемите на един от ключовите за икономиката на страната браншове се неглижират и явно не са приоритет. В същото време ежедневно фирми преустановят дейността си, а стотици хора вече са без работа. Потърпевши от тази безотговорна политика са и всички български граждани, които ще бъдат лишени от модерна европейска инфраструктура и полагащото им се качество на живот. Липсата на индексация ще доведе до неизпълнение на проектите по европейските програми, връщане на средства и загуба на милиарди за държавата, както и до загуба на работни места и ръст на безработицата.

Това не може да продължава!

КСБ заявява своите категорични искания:

  1. Справедлива индексация сега!
  2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми.
  3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в цялата страна.

За постигането на поставените искания разширения УС на КСБ реши: обявява протестни действия съвместно с ББКП.

Ще излезем, за да защитим интересите на българския строителен бранш на 27 юли (сряда) от 9 часа пред Народното събрание!