Днес 24.02.2016г. беше избрано ръководството на структурата.