Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),  информира относно анонимна анкета – проучване от Комисията за защита на личните данни.

Целта на проучването е да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни от частния сектор да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.