Ключови функции:
– Писмена и говорима комуникация на английски език със строителен надзор и работодател от страна на Косово;
– Директен контрол на оборудването, работниците и изграждането на обекта, съгласно изискванията на договора и документацията;
– Изготвяне на документи, необходими за приемане на строителните работи по време на строителството;
– Изготвяне на изчисления, количествени сметки, дневни отчети, временни сертификати за плащане и други документи, изисквани от Договора;
– Изготвяне на материали и оборудване на поръчки за доставка;
– Контрол на качеството на изпълнението на строителните работи.
Изисквания:
– Английски език – писмено и говоримо владеене
– Висше образование по строително инженерство
– Познания в MS Office, MS Project, Internet, AutoCAD
– Пълно присъствие на обекта в Косово, община Звечан
Очакваме автобиографиите на кандидатите във формат EUROPASS на английски език, с прикачени файлове – сканирана диплома и списък на проектите, където кандидатите са участвали (за всеки конкретен работодател),на e-mail: a.milanova@buildholding.com.