Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ обявява прием по следните специалности:

  1. Магистърска програма по Геотехника и инженерна геология;
  2. Обучение на специалисти по строителство на газо- и нефтопроводи;
  3. Магистърска програма по Експлоатация на тунело-пробивни машини;
  4. ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ по Транспортно строителство

Допълнителна информация може да намерите в линковете към съответните специалности.