Изпълнителят директор на КСБ: Кризата с енергоносителите е проблем, но и възможност да се насочим към иновациите

Девет организации основаха инициативата „Да обновим България“, партньор на RENOVATE EUROPE

Възникването на криза, свързана с енергоносителите, техните доставки и скока в цените им не е новост за света, който през 70-те години на миналия век премина през такава и беше изцяло променен от нея. Това каза изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов при откриването на организирания от камарата дискусионен форум „Перспективи за развитие на кръговата икономика в строителния сектор“. Събитието се проведе в рамките на 22-ото издание на Архитектурно-строителната седмица, която продължава до 2 април в Интер Експо център в София.

„Пазарната икономика е гъвкава – тогава започна тенденцията да се търсят енергоспестяващи производства, технологии и пр. Сегашната ситуация ще доведе до много проблеми, но кризата е и възможност за нови промени, за които светът отдавна говори  – явно вече им е дошло времето“, каза Николов. Важно е да се насочим към иноваците, които целят понижаване на енергийните разходи, намиране на алтернативни източници и масовото им включване в бита, добави той. И даде пример с необходимостта максимално да се увеличи внедряването на малки фотоволтаични мощности за битови нужди.

Николов отбеляза, че също толкова важна е и темата с оползотворяването на строителните отпадъци, които са суровина и трябва да се използват отново в индустрията. Той обърна внимание, че бизнесът има готовност да инвестира в рециклиращи производства, но е нужно да се отвори дебат с държавата за намиране на стимулиращи механизми като публично-частни партньорства и др., за да се постигнат мащабни резултати.

Експерти от МРРБ, МОСВ и НСОРБ представиха нормативната уредба. Изпълнителният директор на Българската асоциация на изолациите в строителството инж. Йордан Николов отбеляза необходимостта да се инвестира и в наука. Целта е да се набележат възможните приложения на отпадъците от различните видове строителни материали, чиито втори живот може да е и извън строителството.

В рамките на изложението девет организации основаха инициативата „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria). Тя ще е национален партньор на RENOVATE EUROPE – европейската комуникационна кампания, имаща за цел да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез подкрепа на законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване. Основателите се обединиха около Меморандум за сътрудничество, който от името на КСБ беше подписан от изпълнителния директор Валентин Николов. Останалите осем организации са: Българската асоциация за изолации в строителството, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Българската фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийската консултантска компания, Хабитат България/Фондация подслон за човечеството, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Българският съвет за устойчиво развитие.