На днешното отчетно-изборно събрание на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) издигнатата от Камарата на строителите в България номинация на инж. Любомир Качамаков, член на Управителния съвет на КСБ и председател на ОП София, беше единодушно подкрепена за втори мандат като вицепрезидент на FIEC за периода 2020-2022. От името на КСБ по тази точка, както и по другите дискутирани теми от дневния ред, електронното гласуване беше предоставено на гласуващия от името на КСБ делегат инж. Николай Николов, заместник-председател на УС на КСБ, член на ИБ на КСБ и председател на ОП Бургас.

В резултат на взетите решения на днешното заседание на ОС на FIEC инж. Качамаков ще представлява в Управителния съвет на FIEC групата на страните членки от Централна и Източна Европа, която освен България включва и следните държави: Чехия, Естония, Унгария, Хърватия, Литва, Латвия, Румъния, Словения, Словакия и Украйна.

През следващите две години президент на FIEC ще бъде Томас Бауер, който досега представляваше немската строителна индустрия в Европейската федерация.

Заседанието се проведе под формата на видео връзка и с участието на 54 делегати от представляваните във FIEC организации, които в момента възлизат на 32 национални федерации от 28 държави.