Стартира интерактивна карта за дейността на компании от трети държави с държавно финансиране на пазара на обществените поръчки в ЕС. Инициативата предоставя информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от 2009 г. насам, както и информация за това, дали участията в тези търгове са успешни, неуспешни или резултатът все още се очаква.

Проектът е изготвен от Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Европейските международни контрактори (EIC), Европейската асоциация на драгажните предприятия (EuDA) и Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE).

Интерактивната карта може да разгледате тук.