Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Държавна агенция “Електронно управление“ (ДАЕУ)  са изготвили анкета целяща да събере и обобщи информация, доколко и как малкият и среден бизнес в България се справя с кибер атаки и какво е нивото на кибер защита след настъпването на Ковид пандемията и работата от вкъщи, как и доколко МСП се справят с предизвикателствата, свързани с кибер сигурността, както и относно опазване на базите данни, с които работят.

В рамките на месец октомври ще бъде представен и подробен анализ на данните, които ще послужат на ДАЕУ и ИАНМСП за иницииране и предприемане на различни инициативи, насочени към подобряване на нивото на кибер осведоменост и кибер защита в българските предприятия.

Линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyvKMoRm5jTkX6BF99MRY13IG5hBgn7Tj1bFyziy-EzTpUig/viewform