УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Насроченият за 18 май 2022 г. протест се отлага. Национално представителните работодателски организации остават в протестна готовност, в случай че постигнатите днес с представителите на правителството договорености не бъдат изпълнени.

По време на проведената днес среща с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов беше постигната договореност за следното:

За месеците май и юни 2022 г. небитовите потребители на ел. енергия да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;

През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.;

През месец май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. Подобна компенсация ще има и през юни, ако юнската цена се окаже по-висока от априлската;

Да се промени Законът за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия. Така ще има възможност да се продължи и с компенсациите към небитовите потребители и след 1 юли. Компенсациите от 1 юли няма да са по-лоши от тези за месеците май и юни;

Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата;

На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации;

Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството;

Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Оставаме в протестна готовност, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, тъй като и преди няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега няма резултат.

Евгений Иванов

Изп. директор КРИБ