Камара на строителите в България

Създадена през 1905 г., Европейската федерация на строителната индустрия
/FIEC/ е представител чрез своите 33 национални федерации-членки в 29 страни (28 от ЕС и ЕФТА и Турция) на различни по големина строителни фирми, които извършват всякакъв вид строителни дейности. От 2008 г. Камарата на строителите в България е пълноправен член на FIEC. За да разберете повече за ползите от членството на България във FIEC, моля натиснете тук.

Органите на управление на FIEC са Общо събрание и  Управителен съвет

Като пълноправен член на FIEC, КСБ има право на глас в органите за управление на FIEC.

 

Общо събрание

Управителен съвет

МСП

Икономическа и правна комисия(ECO)

Социална комисия (SOC)

Техническа комисия
(TEC)

Инфраструктура и финансиране

SOC1: Професионално обучение


 TEC1: Директиви, стандарти и гарантиране на качеството

Временни работни групи

SOC2: Здраве и безопасност

TEC2: Научноизследователска и развойна дейност и иновации

Обществени поръчки 


SOC3: Икономически и социални аспекти на заетостта

TEC3: Околна среда

Европейско договорно право 

 

TEC3 Временни работни групи

Международни счетоводни правила

 

"Край на отпадъка"

     

Конкурентоспособност

Работна група „Жилищно строителство”

Работна група на FIEC и EIC "Етика"

EIC – Европейски международни контрактори

 

 

FIEC си сътрудничи със следните партньори на европейско и международно ниво:

Европейски и международни контрактори (EIC)

FIEC е призната за социален партньор в сектора в европейския социален диалог – кореспонденция със Съвета на Европа – 14.12.1993 г., COM (93) 600. Тя е асоцииран член на Европейския комитет по стандартизация /CEN/. Сключила е споразумение за сътрудничество с Израелската асоциация на контракторите и строителите. Основател е на CICA – Конфедерация на международните асоциации на контракторите.

 

Член е на Европейския съвет за строителство, изследвания, развитие и иновации /ECCREDI/. Работи съвместно с EIC - Европейска асоциация на международните предприемачи за дейности извън европейските граници. Участник е в Европейския строителен форум /ECF/ и членува в Европейския форум на услугите /ESF/.Асоцииран член е на мрежата от европейски информационни центрове на Европейската комисия CE 947.