Информация за обществена поръчка с предмет „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен" № 34 по обособени позиции”

На Портала на Агенцията за обществени поръчки и на интернет-страницата на Съвместно командване на силите http://ifc.armf.bg/ е публикувана обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен № 34 по обособени позиции”.
В случай на заинтересованост,  фирмите могат да се запознаят с документацията за участие и да представят офертите си на адрес: гр. София 1606, булевард „Генерал Тотлебен” № 34 - Съвместно командване на силите/ военно формирование 22970- София в срок до 17.30 часа на 13.06.2017 г.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...