Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

На вниманието на фирмите – членове на Камарата на строителите в България в сектора „ Енергийна инфраструктура „:


Уважаеми колеги,
Във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, ще бъде полезно да дадете своето мнение, препоръки и предложения.
Срок до 10.06.2017, e-mail: ybetova@ksb.bg

Проект Наредба № 3

Изменения Наредба № 3

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...