Международен семинар „Иновативни технологии и материали за пътно строителство”

Международен семинар „Иновативни технологии и материали за пътно строителство”, който ще се проведе в периода 1-3 юни 2017 г. във ВСУ„Черноризец Храбър”.
Семинарът се организира от МАНЕВ /Международна академия за наука, екология и безопасност/, БАНПЕФ /Българска асоциация на независимите пътни експерти и фирми - в проект/, Асоциация на предприятията от пътния сектор, Русия, в сътрудничество с Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Програма Контакти

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...