Министър Павлова: Със стратегическото си положение България е естествена част от инициативата на Китай „Един пояс, един път”

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разговаря днес с бизнес делегация от най-големия конгломерат в Китай СИТИК Груп, водена от президента й Ван Дзюн.
По време на разговора им Ван Дзюн заяви сериозния интерес на компанията да реализира инфраструктурен проект в България, който е израз и на политиката на Китай за все по-тясно сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа във формата 16+ 1.
Министър Павлова подчерта, че България има стратегическо географско положение с директен достъп от Европа до Близкия Изток и Азия, а през територията ни минават 5 трансевропейски транспортни коридора. Считаме, че това прави страната ни естествена част от Пътя на коприната, предвиден в дългосрочната инициатива на Китай „Един пояс, един път”, която подкрепяме, заяви тя.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството представи пред потенциалните инвеститори възможностите за тяхно участие в инфраструктурни проекти у нас като автомагистралите Русе-Свиленград и „Черно море“, и строителството на тунела под връх Шипка като подчерта, че реализирането им трябва да стане при познаване и спазване на европейските правила.

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...