Камара на строителите в България

Европейски международни контрактори (EIC)

Камарата на строителите в България е пълноправен член на Асоциацията на Европейските международни контрактори (EIC) от 2015 г.

 

Целите на EIC са:

 

  • ·Да представлява и популяризира интересите на европейската строителна индустрия по всички въпроси на международния строителен бизнес;
  • ·Да ускори обмена на идеи и информация между различни европейски и международни организации с цел подобряване на политическата, финансовата, икономическата и правната среда за европейските международни контрактори;
  • Да предложи на европейските контрактори уникален форум за обмен на опит по всички въпроси свързани с международния строителен бизнес.

 

Ключови послания на EIC

 

EIC започва своята международна дейност през 60-те години на ХХ-ти век и от тогава до наши дни продължава присъствието си на далечни пазари, въпреки някои пречки, като неблагоприятната икономическа и политическа среда. Европейските контрактори:

 

  • Строят за хората и подобряват условията на живот;
  • Прилагат високи технологии, за да осигурят услуги съобразени със съответните изисквания;
  • Съдействат за подобряване на околната среда;
  • Предлагат отлични възможности за работещите в строителната индустрия;
  • Помагат подобряването на имиджа на сектора.

Асоциацията на Европейските международни контрактори работи активно за прилагане на принципа на отворените пазари и се бори с всички форми на протекционизъм, затваряне на пазари и нелоялна конкуренция. В частност, EIC противостои на дискриминиращите бариери към международното търговско присъствие.

През 2012 ЕС публикува своето комюнике „Стратегия за устойчива конкурентоспособност на строителния сектор и неговите предприятия“. Придружаващият План за действие, известен като „Строителство 2020“, е организиран около 5 ключови цели, една от които е насърчаване на глобалната конкурентна позиция на европейските строителните предприятия.

Пълноправни членове на EIC:

Австрия, Белгия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция. 

Източник: http://www.eic-federation.eu

 

Топ 30 на най-големите европейски контрактори.

                  ...

ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

Уважаеми дами, избрали достойната професия на ...

В рамките на посещението на министър Караниколов в Рияд е договорено ...