Обществени поръчки


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (831037)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

20.02.2018 г. 

Преписка:

00053-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830971)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

20.02.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на административно - битова сграда и ограда на стадион „Локомотив“, гр. Горна Оряховица“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830892)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

20.02.2018 г. 

Преписка:

00794-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на строително - ремонтни в община Левски по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830851)

Възложител:

Народно читалище "Будители - 2004" гр. Септември

Получен на:

20.02.2018 г. 

Преписка:

05553-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830825)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00338-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Текущ ремонт на апартамент за предоставяне на нова социална услуга: "Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст" по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на с


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830740)

Възложител:

Община Златарица

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00954-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830706)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00189-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830704)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00491-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общински улици на територията на Община Оряхово“ по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830665)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел по 11 ОП, 11 от които се възлагат чрез п-ра „публично състезание“, а 1 ОП се възлага по реда на чл.20,ал.4, т.1 от ЗОП, във вр.с чл.21,ал.6 от ЗОП.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830649)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00166-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на общински път SML2083 (II-37) Барутин-Чавдар от км. 3+600,0 до км. 6+710,00”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830647)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

19.02.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира“, ж.к. „Дъбника”, град Враца“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830564)

Възложител:

Община Алфатар

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

00290-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи на физкултурен салон и обслужващи помещения в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар”.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830561)

Възложител:

Община Приморско

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

00872-2018-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о.т.88 до КПС 1В, ул.„Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. „Зунарита“ до ул. „Трети март“... прод вVI.3


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830556)

Възложител:

Община Хисаря

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

00188-2018-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря“ с три обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830548)

Възложител:

Образцово народно читалище - Просвета 1908, гр. Златоград

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

04917-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

СМР на обект: „Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908” град Златоград – етап II”.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830441)

Възложител:

Народно читалище "Съзнание - 1907" гр. Сливница

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

04644-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и смяна на предназначението на „Музей и ДНА“ в сграда „Б“ на Народно читалище „Съзнание-1907“ гр. Сливница, община Сливница и изграждане на вертикална планировка"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830410)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

16.02.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. „Пасарел“"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830285)

Възложител:

Община Рудозем

Получен на:

15.02.2018 г. 

Преписка:

00254-2018-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“

 


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (830138)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

14.02.2018 г. 

Преписка:

00073-2018-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (830108)

Възложител:

Народно читалище "Просвета 1900" гр. Девня

Получен на:

14.02.2018 г. 

Преписка:

05594-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и външно саниране на сградата на НЧ ”Просвета-1900” – гр. Девня

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (830015)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

14.02.2018 г. 

Преписка:

00265-2018-0029

Процедура:

Публично състезание

Име:

Наем на булдозери с оператор за нуждите на рудник "Трояново-1", рудник "Трояново-3"


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (830001)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

14.02.2018 г. 

Преписка:

00265-2018-0028

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на ел. провод „Чавдар и Момчил“ за обезпечаване на консуматорите в района на подстанция №11 и подстанция №12


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829969)

Възложител:

Община Чипровци

Получен на:

14.02.2018 г. 

Преписка:

01031-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, община Чипровци


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829758)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

13.02.2018 г. 

Преписка:

00712-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829691)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

12.02.2018 г. 

Преписка:

00047-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА С. СЪЕДИНЕНИЕ – ІІ ЕТАП И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В С. ЛОЗАРЕВО И В С. МАНОЛИЧ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829610)

Възложител:

Община Първомай

Получен на:

12.02.2018 г. 

Преписка:

00646-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост по 2 обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829573)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

12.02.2018 г. 

Преписка:

00491-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Актуализация на работен проект за обект доизграждане на клетка №2 на РДНО - Оряхово“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829500)

Възложител:

Читалище-паметник "Отец Паисий 1859" гр. Самоков

Получен на:

12.02.2018 г. 

Преписка:

05593-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително-монтажни работи /СМР/ за качествени подобрения на сградата на читалище-паметник „Отец Паисий1859”-покрив, дограма, фасада

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829373)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

09.02.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.031-0004-C01“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829354)

Възложител:

Столична община - Район "Възраждане"

Получен на:

09.02.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „НПЕЕМЖС


Водещ документ:

Система за квалифициране - комунални услуги (директива 2014/25/ЕС) (829322)

Възложител:

ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/

Получен на:

09.02.2018 г. 

Преписка:

00129-2018-0004

Процедура:

Неопределен

Име:

Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура


Водещ документ:

Система за квалифициране - комунални услуги (директива 2014/25/ЕС) (829305)

Възложител:

ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/

Получен на:

09.02.2018 г. 

Преписка:

00129-2018-0003

Процедура:

Неопределен

Име:

Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации


Водещ документ:

Система за квалифициране - комунални услуги (директива 2014/25/ЕС) (829294)

Възложител:

ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/

Получен на:

09.02.2018 г. 

Преписка:

00129-2018-0002

Процедура:

Неопределен

Име:

Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829116)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

08.02.2018 г. 

Преписка:

00099-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на град Етрополе“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (829096)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

08.02.2018 г. 

Преписка:

00211-2018-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА МОНУМЕНТ „СВ. БОГОРОДИЦА“ – ГР. ХАСКОВО “


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (828935)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

08.02.2018 г. 

Преписка:

00803-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ–СТРОИТЕЛСТВО,ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТпо осем обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (828933)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Златоград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

08.02.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища,както и строителство на временни горски пътища,осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през2018 г.,на територията на ТП ДГС Златоград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (828834)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

07.02.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...